E madhe kjo! Shikojeni se çfarë Mrekullie ndodhi në një ordinancë të Kosovës

Në një ordinancë private në Kosovë, është hequr një guri nga fshíkëza urínare në formë të k oronavírusit.

Një rast interesant ka ndodhur në një ordínancë private në Prishtinë.

Gjatë një intervenimi në fshíkëzën urínare, doktorët e kësaj ordinance kanë arritur të heqin gurin në formë të k oronavírusit.

Kjo është bërë e ditur nga vet faqja zyrtare e ordinancës, ku edhe kanë treguar se nga çka është o peruar pacíenti.

Ky o perim është bërë me datë 14 prill të këtij viti.