Elvis Naçi e çon “amanetin“ në vend për vëllezërit nga Kosova që humbën j etën në Shqipëri

Ka tastrofa që shk aktoi të rmeti ishte tr onditëse, por edhe so lidariteti që treguan shqi ptarët ishte i ja shtëzakonshëm.

Për familjen Abazi erdhi një lajm nga Elvis Naçi “një zotëri nga Tetova i ka dhënë një p ension dhe një shtëpi për je timët”,- tha Elvisi në studio një vit më parë.

Elvis Naçi vizitoi familjen Abazi dhe u pr emtoi fëmijëve jetimë mbë shtetje. Shqiptarët dhanë një pr emtim dhe pr emtimet mb ahen! Sidrit Bejleri ka shkuar në Kosovë vizitoi shtëpinë e re të Isës.

“E kemi filluar me g az e ha re, këtu kanë bërë mr ekulli, ne ko ntribuuesit i ndj ekim përmes televiziorit, por sa mirë që u takuam ba shkë kësaj herë, duam që të gjithë të ma rrin vesh që burrat e mirë të shqiptarisë nuk janë zhd ukur”,-tha Sidrit Bejleri në shtëpinë e re të Isa Abazit.

Bamirësi nga Tetova dh uroi gjithashtu 12.000 euro pe nsion në vit për fëmijët jetimë të e Isës dhe Shemsedinit, ky gjest ka em ocionuar dy ba shkëshortet e të ndj erëve.