Emocionuese: Vajzat takojnë nënën biologjike për herë të parë pas 60 vjetësh

Ky është momenti kur dy gjysmë-motra takojnë nënën e tyre biologjike, për herë të parë pas 60 vjetësh, kur edhe ajo i kishte vendosur në a.do.pti.m për shkak se f.rik.ëso.he.j nga pa.ragj.yk.im.i se ishin me r.acë të përziera, pra fryt dashurie me një person me ngj.yrë.

Kathleen Fraser Jackson, 62 vjeçare, nga Londra, ishte dërguar për a.d.opt.im kur ishte vetëm tre muajsh. Ajo kishte kaluar shumë vite dike ten.tu.ar ta gjej familjen që i dha asaj jetë, edhe pse i ka pesë fëmijë dhe 12 nipër e mbesa.

Pak e dinte ajo që nëna e saj, 82 vjeçare, kishte edhe një vajzë tjetër, Jean, tani 68 vjeçare, ndaj së cilës nëna h.oqi dorë kur ishte gjashtë muajsh, raporton Daily Mail.

Jean, e kaloi një jetë të tërë duke menduar se çfarë i ndodhi nënës së saj biologjike, për shkak se ishte br.ak.tis.u.r edhe nga nëna e saj ad.op.tiv.e.

Në një episod emocional të programit Long Lost Family, gjysmë motrat së pari u takuan me njëra-tjetrën, para se ta takonin nënën e saj.

E konfirmimin se janë motra, ia dha edhe doktori i gje.ne.tikë.s, i cili ia analizoi A.D.N-ne.