Endriti “Babi, Nuk ka gjyq që të gjykon ty, Je i pastër si loti“


Pas ak takuzës që i ëshhtë ngritur për kri me lu fte Hashim Thaçit, ka reaguar djali i tij, i cili shpesh i del në mbrojtje të atit.

Endrit Thaçi, i njohur si merakli i viztave turistike në vendet më të shtr enjta në glob, përmes rrjeteve sociale është zo tuar se do t’i qëndrojë pas babait.“Babi, ne e dimë se nuk ka gj yq që të gjy kon. Babi, ti nuk je vetëm. Babi, do të vijë me ty në Ha gë veç ishalla ka plazh atje”, ka shkruar Endriti.

Ndryshe, bashkë me Thaçin i aku zuar për vr asjen e mbi 100 personave aku zohet edhe kreu i PDK’së, Kadri Veseli.

“THUMB” është seksion i lajmeve sat irike të Gazeta Kosoves, lajmet e paraqitura këtu nuk korespondojnë me të vërtetën. Çdo përngjasim është i qëllimshëm për arsye përqeshjeje të fenomeneve të mbrapshta Gazeta Kosoves.