Erdogan ”befason” gjithë, Menyra si i quan Shqiptarët është për tu habitur

Recep Tay yip Erdogan presi,denti turk kishte dekl.aruar para një kohë respektin që ai ka për popu.llin shqiptar. Presidenti i Turq,isë madje i quan shqip.tarët vëllezër.

Në lagjen ku unë jet,oja si fëmijë kishim shumë fqinjë vëll.ezër shqiptarë, me ata lua,nim dhe me ta jemi rritur. Në lagje e kish.im një hallë shqip,tare dhe mund të them që në dua.rtë e saj jam rritur.

Deri tani në shtetin tim asnjë të keqe nuk kam dëgjuar nga vëllezërit shqiptarë, dhe shpresojmë kjo miqësi do të vazhdoj gjithmonë. Erdogan presidnenti turk kishte deklaruar para një kohë respektin që ai ka për popullin shqiptar. Presidenti i Turqisë madje i quan shqi.ptarët vëllezër.