Fantastike: Këto janë armët e reja me të cilat do të pajiset Ushtria e Kosovës (Video)

Rrahman Rama

Ushtrimet i kanë obligim për çdo mëngjes. Edhe trajnimet me ar më të gjata i kanë të shpeshta. Ushtría e Kosovës është e pajisur me këto armë automatíke, por duket se ato nuk u mjaftojnë.

For ca e Sígurisë tani po planifikon të furnizohet me pajisje shtesë dhe tashmë kanë nënshkruar disa kontrata për furnizim me mjete të nevojshme Një gjë të tillë e pohon komandanti i FSK’së, Rrahman Rama.