Fermeri nga Malisheva që ka të mbjellur mbi 16 hektar me kulturën e arres, synon që të rris sipërfaqen në 100 hektar! (Video)


Si kulturë arrën e gjejmë në shumë shkrime të vjetra por të kultivuar në ekonomit familjare si pemishte rrall herë e gjejmë, por edhe nëse gjendet nuk përshkruhet si pemishte e veçantë. Duke e parë rëndësin e saj ekonomike në ushqim, industri të drurit dhe asaj kimike edhe në Kosovë ka filluar të kultivohet në mëyrë të organizuar dhe tani kemi afer 600 hektar me kulturën e arres si pemishte. Pemishtet janë të shpërndara nëper tërë teritorin e Kosovës dhe ky interesim për rritjen e sipërfaqeve të arrës vjen nga interesi ekonomik i pemtarve.

Nëse llogaritet që jetëgjatsia prodhuse e arrës së shumuar në mënyrë vegjetative do të jetë 50 vite dhe një prodhimtari vjetore prej 4.5 t/ha del se është një llogari mjaft e mirë për kultivusit (pemtaret).

Një interes tjeter që vlen të përmendet është se nuk kërkon një përkujdesje dhe kosto të madhe gjatë vegjetacionit por edhe gjatë gjithë ciklit jetësor.

Fermeri Avdyl Kryeziu nga fshati Mleqan komuna e Malisheves ka të mbjellur mbi 16 hektar me kulturën e arres. Ai thotë se me kultivim e arres ka filluar në vitin 2014 me një sipërfaqe prej 0.5 ha dhe me kalimin e viteve ai ka rritur sipërfaqen kultivuese mbi 16 ha. Këtë vit nga një sipërfaqe prej 9 ha ka vjelur 15 ton arra.

Për më shumë shikojeni videon ku fermeri spjegon edhe punën që kërkon arra gjatë kultivimit:

Related Posts

Darci Lynne sings cowboy duet with a puppet and she blows the audience away with her yodeling

Darci Lynne has her own show in Vegas now and this type of performance is a good example why. She’s got a lot of talent! When she…

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…