Fjalimi i fuqishëm i avokatit të Veselit në Speciale:Krerët e UÇK’së e mbrojtën popullin


Ben Emmerson, avokati i ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli, njëherazi ish-drejtues i UÇK’së, ka thënë se Jugosllavia kishte ushtruar k asphane mbi qytetarët e Kosovës dhe se komandantët që po gjy kohen sot, i mbrojtën ata, shkruan Gazeta Metro.

Emmerson para gjy qtarit të Gjykatës Speciale tha se e vetmja “ndërmarrje krímínale” siç po i referohet ky institucion, është ajo që e mbrojti popullatën civile nga Jugosllavia.

“Jugosllavia ushtroi k asaphane mbi Kosovën, e vetmja “ndërmarrje krímínale” ishte ajo që mbrojti popullatën cívíle nga jugosllavët, qëllimi i tyre nuk ishte krimi ndaj cívílëve por mbrojtja e tyre.”, tha ai.

Tutje, Emmerson shtoi se ish-udhëheqësit e Ushtrisë Çlirimtare kanë qenë të njëjtë si i gjithë populli i Kosovës, por ishin vullnetarë për Iuftë.

“Në qoftë se do të kishin kryer kríme, këta drejtues që janë sot në bankën e të ak uzuarit, ishin njësoj si populli tjetër i Kosovës, ishin bujq ishin vullnetarë, vinin nga të gjitha vendet e rajonit.”, tha ai, raporton Gazeta Metro.

Ndryshe, aktualisht në Hagë është duke u mbajtur konferenca mbi ecurinë e çështjes gjyqësore parashihet me rregullën 96 të Rregullores së Procedurës dhe Provave të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK).

Gjykatësi i procedurës paraprake mbledh një konferencë mbi ecurinë e çështjes gjyqësore sa më shpejt që të jetë e mundshme pas paraqitjes së parë të të ak uzuarit dhe më pas nëse del e nevojshme për:

(a) organizimin e shkëmbimeve midis palëve dhe, kur është e zbatueshme, të mbrojtësit të víktímave për të mundësuar përgatitje të shpejtë për gjykímin;

(b) ndërmarrjen e hapave që mundësojnë çdo përgatitje të nevojshme prej palëve në mënyrë të zellshme dhe në kohë; dhe

(c) rishikimin e ecurisë së çështje gjyqësores dhe që palëve, e kur është e zbatueshme mbrojtësit të víktímave, t’u jepet mundësia e ngrítjes së problemeve në lidhje me çështjen gjyqësore.”, thuhet në pikën e parë të rregullës së lartpërmendur.

Me pëlqimin me shkrim të të ak uzuarit që jepet pas këshillimit me mbrojtësin e vet të specializuar, konferenca për ecurinë e çështjes gjy qësore në bazë të kësaj rregulle mund të mbahet:

(a) në praninë e të akuzuarit dhe me pjesëmarrjen e mbrojtësit të specializuar nëpërmjet videokonferencës;

(b) në praninë e mbrojtësit të specializuar dhe me pjesëmarrjen e të ak uzuarit nëpërmjet videokonferencës; dhe

(c) në mungesë të të akuzuarit me praninë e mbrojtësit të specializuar, ose pjesëmarrjes së mbrojtësit të specializuar nëpërmjet videokonferencës.