Fjalimi i fuqishëm i avokatit të Veselit në Speciale:Krerët e UÇK’së e mbrojtën popullin


Ben Emmerson, avokati i ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli, njëherazi ish-drejtues i UÇK’së, ka thënë se Jugosllavia kishte ushtruar k asphane mbi qytetarët e Kosovës dhe se komandantët që po gjy kohen sot, i mbrojtën ata, shkruan Gazeta Metro.

Emmerson para gjy qtarit të Gjykatës Speciale tha se e vetmja “ndërmarrje krímínale” siç po i referohet ky institucion, është ajo që e mbrojti popullatën civile nga Jugosllavia.

“Jugosllavia ushtroi k asaphane mbi Kosovën, e vetmja “ndërmarrje krímínale” ishte ajo që mbrojti popullatën cívíle nga jugosllavët, qëllimi i tyre nuk ishte krimi ndaj cívílëve por mbrojtja e tyre.”, tha ai.

Tutje, Emmerson shtoi se ish-udhëheqësit e Ushtrisë Çlirimtare kanë qenë të njëjtë si i gjithë populli i Kosovës, por ishin vullnetarë për Iuftë.

“Në qoftë se do të kishin kryer kríme, këta drejtues që janë sot në bankën e të ak uzuarit, ishin njësoj si populli tjetër i Kosovës, ishin bujq ishin vullnetarë, vinin nga të gjitha vendet e rajonit.”, tha ai, raporton Gazeta Metro.

Ndryshe, aktualisht në Hagë është duke u mbajtur konferenca mbi ecurinë e çështjes gjyqësore parashihet me rregullën 96 të Rregullores së Procedurës dhe Provave të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK).

Gjykatësi i procedurës paraprake mbledh një konferencë mbi ecurinë e çështjes gjyqësore sa më shpejt që të jetë e mundshme pas paraqitjes së parë të të ak uzuarit dhe më pas nëse del e nevojshme për:

(a) organizimin e shkëmbimeve midis palëve dhe, kur është e zbatueshme, të mbrojtësit të víktímave për të mundësuar përgatitje të shpejtë për gjykímin;

(b) ndërmarrjen e hapave që mundësojnë çdo përgatitje të nevojshme prej palëve në mënyrë të zellshme dhe në kohë; dhe

(c) rishikimin e ecurisë së çështje gjyqësores dhe që palëve, e kur është e zbatueshme mbrojtësit të víktímave, t’u jepet mundësia e ngrítjes së problemeve në lidhje me çështjen gjyqësore.”, thuhet në pikën e parë të rregullës së lartpërmendur.

Me pëlqimin me shkrim të të ak uzuarit që jepet pas këshillimit me mbrojtësin e vet të specializuar, konferenca për ecurinë e çështjes gjy qësore në bazë të kësaj rregulle mund të mbahet:

(a) në praninë e të akuzuarit dhe me pjesëmarrjen e mbrojtësit të specializuar nëpërmjet videokonferencës;

(b) në praninë e mbrojtësit të specializuar dhe me pjesëmarrjen e të ak uzuarit nëpërmjet videokonferencës; dhe

(c) në mungesë të të akuzuarit me praninë e mbrojtësit të specializuar, ose pjesëmarrjes së mbrojtësit të specializuar nëpërmjet videokonferencës.

Related Posts

Darci Lynne sings cowboy duet with a puppet and she blows the audience away with her yodeling

Darci Lynne has her own show in Vegas now and this type of performance is a good example why. She’s got a lot of talent! When she…

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…