Fuqia e Zotit/ Çfarë ndodhi në momentin kur deshën ta shkatrojnë Qaben e bekuar (Video)

Çfarë ndodhi në momentin kur deshën ta shkatrojnë Qaben e bekuar.

Kjo eshte historia kur faraoni me nje ushtri te madhe deshi ta shkatroj Qaben e bekuar.

Ai i referohet zogjve të mrekullueshëm në besimin islam të përmendur në suren Al-Fil të Kuranit që mbronin Qaben në Mekë nga ushtria elefantëve Aksumite e Abrahas, atëherë guvernator i vetëquajtur i Himyarit, duke hedhur gurë të vegjël balte mbi ta ndërsa afroheshin.