Gëzohuni Kosovë ! Vjen mbështetje e madhe nga përfaqësuesi i lartë i BE-së për liberalizim të vizave…

Perfaqe suesi i Larte i BE’se per Poli.tike te Jashtme dhe te Sigurise, Joseph Borell, duke per mendur nje qasje me ndryshe ndaj Ballkanit Peren.dimor, ka permendur edhe çeshtjen e libera lizimit te vizave per Kosoven, ne te cilen ka thene se unioni evropian duhet te reflektoje mbi kete çeshtje.

Borell keto dekla.rime i ka bere nepermjet nje shkrimi, derisa ka per mendur edhe moderimin e nje takimi tjeter ne nivel te larte te dia.logut Kosove Serbi.

Libera lizimi i vizave per Koso.ven ka marre shume kohe: vendi ka per mbushur te gjitha kriteret dhe tani duhet te bejme per.parim per kete çeshtje. Une do ta mbeshtes plote.sisht kete, ka shkruar perfaqesuesi diplo.matik i BEse.

Po ashtu, do te nder mjetesoj nje takim tjeter te nivelit te larte te dia.logut ne Beograd ne Prishtine ne qershor, ka thene nder te tjera ai.

Borrell ka the.ne se ky vit duhet te jete vit perparimi ne te gjitha fu.shat midis BEse dhe Ballkanit Perendimor. Per gjate javes se kaluar, BEja ka mbajtur nje te ashtu quajtur darke jo-formale me te gjithe lide.ret e Ballkanit Perendimor.

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…