Glauk Konjufca mori letrën e papritur nga Kryeparlamentari i Izraelit !! Ja çfarë thuhet…

Kryetari i Kuvendit te Republikes se Kosoves, Glauk Konjufca, ka pranuar leter urimi nga kryetari i Knessetit izraelit, Yariv Levin, me rastin e marr.jes se detyres se kreut te legji slativit.
Ne let ren e tij te urimit, kryetari i parlamentit te Izraelit ka thek.suar per kushtimin per te zhvilluar me tej lidhjet midis Izra.elit dhe Kosoves, ne fushat me interes te per bashket.

Kam kenaqe.sine e madhe te ju shpreh urimet e mia te ngrohta ne ri zgjedhjen tuaj si Kryetar i Kuvendit te Kosoves. Une jam i bindur qe man.dati juaj aktual do tu lejoje te punoni per te miren e parla.mentit dhe popullit te Kosoves, si dhe per te miren e lidhjeve te sapo formuara midis parlamenteve tona.

Me kenaqesi thek.soi qe edhe pse Izraeli dhe Kosova kane vendosur marre dhenie zyrtare rishtazi, keto lidhje jane jashte zakonisht te ngrohta. Treguesi me i madh i forces se ketyre marre dhenieve eshte vendimi i qeverise suaj per te hapur Amba.saden e Kosoves ne Jerusalem, kryeqyteti i per jetshem i Shtetit te Izraelit.

Une shpresoj qe man.dati juaj aktual do te lejoje zhvillimin e lidhjeve me te forta midis Knessetit dhe Kuven.dit te Kosoves, dhe do te siguroje nje mundesi per te nder.tuar partneritete te reja ne nje larmi fushash me interes te per bashket. Si Kryetar i Parla.mentit te Izraelit, une personalisht jam i per kushtuar te jem nje partner aktiv ne per pjekjen e perbashket per te zgjeruar bashke punimet tona parlamen.tare dhe administrative. Une jam i bindur se duke vep.ruar keshtu, do te sjellim per fitime te medha si per legji slaturat tona ashtu edhe per kom.bet tona ne pergjithesi.

Une pres qe te tako.hem personalisht me ju dhe tju ftoj ne Jerusalem, sapo ti kaper cejme sfidat e paraqitura nga pan demia. Nder kohe, shpresoj se mund te gjejme rruge shtese per bashke punim te menjehershem.

Ndersa presim nje bashke punim te frytshem midis legjislaturave tona, me lejo.ni qe edhe nje here tju pergezoj per ri zgjedhjen tuaj dhe t’ju uroj qe te keni shendet te vazhdu.eshem ju dhe te gjithe anetaret e Kuvendit, shkruan ne urimin e krye parlamentarit izraelit, Yariv Levin.