Godet Shkendija: Një mashkull që nuk i fal pesë vakte namaz, nuk mundet me kontaktu me mu!

Është e njohur nga showbizi. Por ajo shpeshherë ka shfaqur një dashuri për fenë dhe përpikëri në pr aktikimin e Islamit edhe pse ajo pranon ma ngësitë e saj në përmbushjen e plotë të rregullave fetare Islame. Në një intervistë, me shumë pyetje pro vokuese për fenë e saj, ajo ka folur shumë qartë duke treguar disa nga anët e saj të besimit. Intervista është bërë vitin e kaluar në Ramazan ku ajo ka treguar se gjatë muajit të Ramazanit i le disa h arame:

“Agjërimi në fenë Islame ka për qëllim lartësimin shp irtëror, edukimin m oral, përgatitjen e njeriut që ti m biz ot ërojë emocionet e e pshet dhe të behët i pavarur prej tyre… Prandaj natyrisht se edhe unë si Shkëndije që jam e in volvuar në show bizz pikërisht këto çka i ceka iu kom shm angur gjatë këtij muaji të shenjt. Kam ana shkaluar daljen në vende publike në di sko e të ngjashme, kam ndalur e kspozimin e trupit, kam ndaluar edhe xhirimet e ndryshme që kanë qenë në data të rëndësishme gjatë ramazanit, për tu mos u larguar nga ibadatet”- u shpreh ajo.

Ajo ka thënë se përveç që po agjëron, ajo edhe pr aktikon faljen e namazit, me qëllim që të fitojë më shirën e Allahut. Këto janë disa pyetjet që i janë bërë Mujës:
A do të pranonit të martoheni me ndonjë hoxhë?

Shkëndije Mujaj: Allahu është ndryshues i z emrave dhe bën si do Ai … nëse Allahu ta ka bërë dikë rr izk të bën që edhe ti ta pranosh. Nuk e di unë, Allahu e din më se miri.

A mendoni të mbuloheni në të ardhmen?
Shkëndije Mujaj: Zoti e din atë

A do të pranonte Shkëndija të martohej me ndonjë ma shkull të një besimi tjetër?
Shkëndije Mujaj: Edhe pse unë udhëtoi shumë me ka rastisë puna të më paraqiten lloj lloj nacionalitete. Por, qëndrimi im është i tillë se nëse çdo gjë është në rregull p ërputhem dhe ai do pranonte të ko nvertohet në Islam ndoshta.