Gruaja e gjeti në mоtel me këngëtаren ѕhqiрtare, detaje të reја nga v rаѕја e Albеrt Krаѕniqit (FOTO)


Detajet e reja për ngj arjen e rë ndë që tro nditi mbrëmjen e djeshme shqiptarët, duket se nuk po i vjen fundi. Marrë dhënia e vik ti mës me gruan e tij, ish-missin Besa Gashi ka qenë disa herë në prag ndar jeje për shkak të dhu nës që Albert Krasniqi ka ush truar ndaj saj, por edhe tra dhtia.

Problemet mes tyre kishin nisur më herët, madje ata kanë tentuar të ndahen edhe herë të tjera, por di vorci nuk është finalizuar. Sipas mediave kosovare, në vitin 2010 është përfolur se Krasniqi e kishte tra dhtuar Besën me një këngëtare.

Në atë kohë u tha se ish-Missi e ka gjetur bashkëshortin me këngëtaren në motele dhe në pozicione in time. Mirëpo, pavar ësisht situ atës, duket se Besa zgjedhur për të shpëtuar martesën e tyre duke vazhduar deri para një jave se të ndodhte kr imi i rëndë në familjen Krasniqi /abcnews al