Hajde-hajde! Po thuhet se në ”Përputhen” do të futen shqiptarë më të mëdhenj në moshë, për të gjetur burra dhe gra!


Emisioni “Përpu then” është tashmë ndër më të komen tuarit dhe që ngjall shpesh debate në rrjet. Ndërkohë konku rrentët kanë marrë shumë famë dhe prisni se së shpejti programit do i bashkohen personazhe të tjerë.

Burime për ‘RevistaWho.Com’ kanë zbuluar se së shpejti në program do futen persona zhe mosha e të cilëve do të jetë mbi 30 vjeç, si për vajzat ashtu edhe djemtë. Mbetet të shohim nëse do të krijohen çifte të reja pas hyrjes së personazheve të tjerë.