Hoxha Drilon i quan “bijtë të nëpërkave” BIK-un, Ja çka thotë ai për Naim Tërnaven


Pas reagimit të Bashkësisë Islame të Kosovës lidhur me suImin te rroríst në Vjenë të Austrisë, hoxhë Drilon Gashi i ka reaguar këtyre të fundit, duke i quajtur “bijë të nepërkave”, si dhe duke i aku zuar kleríkët fetar për, siç thotë ai, mësime ek stremíste mé póshté mund ta shíhní reagimin e tíj:

Hoxhë Gashi tutje e ka aku zuar BIK-un edhe për dësh tim e vje dhje të parave të qytetarëve të Kosovës që nga koha e themelimit të tyre.