Hyrit e Xhenetit nuk egzistojnë, por janë manipulime të hoxhallarëve Arab dhe Turq (Video)

Hyrit e Xhenetit nuk egzistojnë, por janë manipulime të hoxhallarëve Arab dhe Turq.

Kjo puna e hyrive, 72 virgjëreshave, se burri forcën në xhenet do ta ketë sa 100 burra të dynjasë, i aktualizuan predikuesit e vehabizmit, të ashtuquajtur selef, qoftë suni, shia ose sufi në bashkëpunim me shoqeritë sekrete në Lindjen e Mesme.

Mirëpo, të kontrolluara në Sistemin Mind Control deri në detaje më të vogla nga shërbimet inteligjente të birit e të dreqit në hapësirat ku jetojnë shqiptarët.