I dha 50 euro poIicit për të kaluar kufirin, E papritura i ndodhi 24-vjeçarit shqiptar


Si rezultat i masve kufizu ese dhe shtimit të kontrolleve në zbatim të masave paranda luese për moslejimin e udhëtimit drejt vendeve të BE-së të atyre shtetasve që nuk plotësojnë kushtet për të lëvizur në hapësirën Schengen, shërbimet e Pol icisë Kufitare në Rinas kanë ares tuar në flag rancë, për veprën pen ale “Korrups ioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, shtetasin L. L., 24 vjeç, banues në Tiranë.

Arre stimi i tij u bë pasi gjatë kontrollit të dokumentacionit dhe intervisitimit për qëllimin e udhëtimit në vendet e BE-së, ky shtetas, duke qenë se ai nuk justifikonte qëllimin e lëvizjes dhe nuk plotësonte kushtet për të udhëtuar në hapësirën Schengen, i ka ofruar punonjësit të Pol icisë 50 euro, për ta lejuar që të vijonte udhëtimin.

Pol icia Kufitare apelon për të gjithë shtetasit që duan të udhëtojnë drejt vendeve të BE-së, që në rast se nuk plotësojnë kushtet për të lëvizur në hapësirën Schengen, të mos ndërmarrin asnjë veprim të kundërl igjshëm, të mos përpiqen për të korr uptuar punonjësit e Pol icisë pasi do përballen me Iigjin.