“I pafajshëm” prapa grilave?! (VIDEO)

Trim Vokshit nga Gjakova po i bëhet një vit b urgim, për një grabitje në njërën nga bankat e Gjakovës, të cilën pretendon se nuk e ka bërë.

Ndonëse nga Gjykata Themelore, e Apelit dhe ajo Supreme u shpall f ajtor, mbrojtja e Trimit ka f akte, me të cilat pretendon se nuk ishte kryes i v eprës.

Këta madje kanë bërë një e kspertizë të re të cilën e kanë dorëzuar në Gj ykatën S upreme.