I ziu ai bënte tre punë të mbante familjen, shqiptarin e gjejnë pa jetë në Greqi: E kërkuan 17 muaj


Një shqiptar që u zh duk 17 muaj më parë në Nea Filadelfia, është gjendur i vd ek ur tre ditë më parë në zonën e Tino.

Laert Beqaj mendohet se ka rënë në det në zonën midis Tinos dhe Andros më datë 10 Prill 2019.

Të afërmit e tij nuk u dorë zuan asnjëherë në gjetjen e trupit. Ata kërkuan 17 muaj por fatk eqësisht t rupi i Laert Beqaj u gjet i vd ekur në një zonë shk ëmbore të Andros.

Gj urmët e Laert Beqaj u zhd ukën në mesnatën e 9 Prillit 2019. Në atë kohë ishin të shumta mediat që shkruanin për zhdu kjen e tij mis terioze.

Sipas detektivit privat, George Tsoukalis, i cili kishte ndërmarrë he timet për ta gjetur në një emision televiziv, ai tha se trupi i Laertit u gjet një zo në shkë mbore, por ajo që mbetet është se duhet të fillojnë hetimet pranë plazhit të ishullit.

Laerti punonte ne dy-tre punë për të mbajtur familjen dhe prinderit e tij.