Ish-Këshilltari i Albin Kurtit ‘hallakat’ gjithë Kosovën me këtë goditje qe i dha Kurtit !!

Publicisti Shkelzen Gashi, i cili edhe ka qene keshilltari i Albin Kurtit ka thene se ish Ministri i Shendetesise Armend Zemaj do ta menaxhonte me mire procesin e va ksinimit se ministri aktual Arben Vitia.

Gashi ka thene se esh.te i bindur qe Armend Zemaj, do ta menaxhonte shume me mire kete situate.

Jam i bindun, mad je thelle, qe Armend Zemaj kish.te me e menaxhu larg me mire kete situate; marre., shkroi Gashi. Para sa.lles 1 tetori ku po behet vak sinimi jane shkaktuar radhe te gjata dhe tollovi, gje qe ka ndikuar ne shkel.jen e masave kunder per hapjes se vi rusit, pasi qe distanca eshte e pa mundur te mbahet.

Ndaj kesaj ka rea.guar Ministria e Shende.tesise, e cila per mes nje komunikate ka thene se kjo vjen si pa.soje se aty kane ardhur te vak sinohen qytetare edhe nga komu.nat e tjera. Grumbu llimet e krijuara sot para sa.lles 1 Tetori, vjen si pa.soje se aty kane ardhur te vak sinohen qytetare edhe nga komunat e tjera, per kunder njof.timeve te bera di.teve te kaluara dhe dje se qytetaret do te vak sinohen ne komunen e tyre, ka thene ministrisa.