Ish ushtari i UÇK-së, i besimit katolik, Dedë Abazi: Në Kosovë bëm l uftë për liri kundër Serbisë, e jo fetare


Ish ush tari i UÇK-së, Dedë Abazi, i cili i takon besimit katolík, me të lexuar aktakuzat e Prokurorisë Specíale, ku thuhet se “janë vr arë katolíkë”, ka reaguar menjëherë duke thënë se në Kosovë nuk ka pasur lu ft fetare.

Abazi ka thënë se ai, së bashku me shumë shqiptarë të tjerë të besimit katolík ishin pjesë e pandashme e lu ftës për líri. Me këtë rast, ai ka bërë thirrje që të mos fy het luf ta e she njtë e UÇK-së me ak takuza të tilla qesharake.

Lexoni postimin e plotë të Dedë Abazit: