Ja si duket b urgu i Scheveningen në Hagë. Thaçi, Veseli dhe të tjerët mund edhe të falen


Hagë, 30 Nentor -Pas arr estimit te ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhje te tjereve me me 5 nëntor u transhferuar në Hagë me një avion ushtarak, njofton gazeta zvicerane “Le Canton27.ch”

Njësia e Menaxhimit të Paraburgimit (DMU) e KSC siguron mirëqenien e të Burgosurve në një mjedis të sigurt dhe të sigurt. Ky burg gjendet jashta Hagës, në periferi, rrespekivisht në Haaglanden të Scheveningen

Haaglanden, ështe një burg unik në Holandë. Ky burg është i vetmi që ka një qendër kujdesi ku të paraburgosurit që kanë nevojë për kujdes mbahen 24 orë në ditë. Kjo mund të jetë kujdes fízik, por edhe psíkíatrík. Ose një kombinim i të dyjave. PI Haaglanden është e vendosur në Scheveningen dhe mund të strehojë rreth 200 të arr estuar. Përveç kësaj, të dyshuarit janë vendosur gjithashtu këtu para Tríbunaleve Ndërkombëtare.

Thaçit nuk i mungon ajri i pastër as pesiazhi dhe bukurite natyrore as në Hagë

Të parabur gosurit janë vendosur në mjediset e parabur gimit, të cilat menaxhohen dhe administrohen nga Njësia e Menaxhimit të Parabur gimit (“DMU”) nën autoritetin e Sekretarit. Mënyra se si administrohen institucionet e parabur gimit pasqyron kërkesat kryesore të trajtímit njerëzor dhe respektimit të dinjitetit njerëzor, sigurisë dhe sigurisë. Rregulloret që rregullojnë objektet e paraburgimit, përfshirë Rregulloren e Paraburgimit, gjenden këtu. Ato janë në përputhje me ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe standardet e pranuara ndërkombëtarisht për trajtimin e personave të privuar nga liria. Në veçanti, ata marrin parasysh Rregullat Minimale Standarde të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Bur gosurve (“Rregullat Mandela”) dhe Rregullat Evropiane të Burgjeve.

Dhomat e Specializuara të Kosovës po ashtu permes gazetes zvicerane në gjuhën shqipe “Le Canton27.ch” kane njoftuar se Ambientet e Parabur gimit inspektohen dhe monitorohen nga ICRC. Kjo do të thotë që ICRC mund të kryejë inspektime të rregullta, të paparalajmëruara dhe të pavarura të Institucioneve të Paraburgimit në mënyrë që të shqyrtojë kushtet e parabur gimit dhe të sigurojë pajtueshmëri me të drejtat e njeriut, të drejtën ndërkombëtare dhe standardet e pranuara të trajtímit.

Të parabur gosurve u lejohet qasja ditore në ajër të pastër dhe ushtríme fízíke, si dhe mundësia për të marrë pjesë në aktivitete të tjera të përshtatshme rekreative. Atyre u lejohet të lexojnë dhe shkruajnë materiale dhe kanë qasje në një bibliotekë që përmban libra, revista dhe gazeta në gjuhët e tyre amtare…” ka thënë sot për gazetën zvicerane në gjuhën shqipe “Le Canton27.ch” znj.Angela Griep, zëdhënëse e Dhomave të Specializuara.

Mësohet po ashtu se Thaci, Veseli me shoket po ashtu mund të luajne shah, futboll, fitnes dhe lojera tjera…

Përveç kësaj, sipas znj. Gripe, të burogsurit kanë mundësi të përdorin programe radio dhe televizive të marrin pjesë në shërbimet fetare ose shpírtërore të disponueshme, qe do te thote se ata edhe mund te falen.