“Katër berberët që e kanë qethur Enver Hoxhën!”

“Biseda interesante mes Enver Hoxha dhe Kadri Hazbiut rreth punës së berberit!Në këtë bisedë Enver Hoxha i thotë Kadri Hazbiut se, pse ka filluar të më qeth berberi i Mehmet Shehut, këtë nuk po e kuptoj!Pastaj këtu, pikërisht në minutat e parë të emisionit kemi të dhëna të detajuara për katër berberët interesantë, për të cilët Enver Hoxha jepte nga një sqarim, pikërisht për njërin nga berberët thoshte se nuk ishte i mirë, nuk ishte profesionist, meqë i dridheshin duar dhe berberit të mirë sipas Enver Hoxhës nuk duhej ti dridheshin duart”.
Më shumë videomateriali në minutat e parë të vidomaterialit!