Këshillë madhështore nga Specialistja e njohur: Mos i lani duart me ujë të nxehtë dhe pas çdo larje nuk duhet që të përdorni..!?

Mjekja e njohur jep k ëshillën thelbësore : Duart nuk duhet që ti lani me ujë të n grohtë dhe pas cdo larje nuk duhet që të përdorniLarja e duarve me sapun apo me dizif ektantë është gjëja më e shpeshtë që bëjmë këto kohë, si masë kryesore për t’u mbrojtur nga kor onavi rusi.E teksa përpiqemi të lu ftojmë vir usin, dëm tojmë lëkurën tonë, e janë jo të paktë ata që kanë dë mtime serioze në lë kurë, çarje jo vetëm të bezd isshme, por edhe të dhi mbshme.

Derma tologia Irena Savo na jep këshillat se si duhet ta bëjmë past rimin e duarve.“Shpesh herë kjo tharje avancon aq shumë saqë krijon dhe çarje të lëkurës, e cila mund të bëhet fare mirë një portë hyrëse për bak teret apo viruset apo inf eksionet mykotike.Larja e duarve është e mjaftueshme, nuk është e nevojshme që të bëhen këto dy procese, edhe larja me ujë, edhe përdorimi i dezinf ektantit më pas. Uji i nxehtë është shumë dëm tues për lëkurën. Krijon një tharje më të madhe dhe shkatë rrohet më lehtë barriera mbr ojtëse e lëkurës. ”Mjekia Savo rekomandon se që në vend të ujit të nxehtë të përdoret ujë i vakët ose i ftohtë. “Rekomandoj përdorimin e ujit të vakët ose të ftohtë. Pas larjes, lëkura të mbështet në peshqir në mënyrë që të thithet lagë shtia, po të mos fërkohet ashpër që mund të shk aktojnë tra uma në duar. Është i rëndësishëm të bëhet mënjëherë më pas hidratimi i duarve me kremëra apo pomada,”-shprehet mjekja Irena Savo.

Po kush është më e shëndetshme, larja e duarve me ujë apo pastrimi me dizinf ektantë?Sipas mjekes:“Rekomandoj patjetër larjen nëse është e mundur, pra është me e mirë larja me ujë të rrjedhshëm për ata që kanë mundësi. Ata që janë në lëvizje, le të përdorindizinfe ktantë”. Përdorimi i dorëzave plastike po ashtu mund të jetë një problem për lëkurën.“Kur mbajmë doreza për orë të tëra, sic janë shitësit e marketeve, dorezat krijojnë dhe dje rsitje të duarve, dhe lagështira është një faktor shtesë që rëndon dermatitin, ose ndonjëherë mund të kthehet në burim m ykut”, thotë dermatologia.Në pastrojmë tashmë më shumë edhe shtëpinë tonë, duke shtuar llojshmërinë apo sasinë e detergjentëve me përmbajtje kryesisht klori.