Kjo që u zbulua për Vlora Çitakun nuk e keni ditur asnjëherë dhe nuk ju besohet se çfarë bëri ajo më herët…

Vlora Çitaku, ish ambasadorja e Kosoves ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes, eshte nder politi kanet me te pelqyera kosovare, pa marre para sysh subjektin te cilit i takon.

Vlora, ka per funduar nje MA ne Medie dhe Gaze.tari, dhe para se te anga.zhohej ne politike ka punuar si gazetare dhe per kthyese per disa medie perendimore, gjate lu ftes ne Kosove ne periu.dhen 1998 1999. Me poshte jane disa gjera qe ndoshta si keni ditur rreth Vlora Citakut:

1 Vlora eshte pune torja me e re ne historine e OSBEse, me vetem 17 vjet. Ndersa ze dhenesja me e re ndonjehere e ndonje subjekti politik, 19 vjet. Ajo ne SHBA njihet si nga refu.gjate me diplomate, gjithashtu eshte shpa.llur si diplomatja me me stil.

2 Nenat e Sebre.nices i kane shkruar leter falen.dermi Vlores, e cila i ka permendur ne Keshi.llin e OKBse, ku numeruar kri.met e Serbise, derisa ambasadori i Bosnjes nuk ka mundur te flase per ato kr ime. 3 Ka qene zedhe.nese e UÇKse.

4 Vlora eshte vlere suar si ministrja me e sukse.shme ne periudhen 2011 -2014. 5 Revista elitare amerikane Washington Life, ka shkruar nje arti.kull per Vloren, ku ka treguar per jeten e saj, duke e titulluar artikullin Rruga e Vlora Çitakut nga refu.gjate ne ambasadore. Nder te tjerash aty citohet Vlora:

Ne kosovaret jemi prove e gjalle se kur ka soli.daritet ndermjet kombeve te lira te botes, ate here jeta e mund vde.kjen dhe e mira ngadhen.jen mbi te keqen. 6 Ka qene per kthyese ne Rambuje.

Vlora Citaku ka qene inspi.rim per grate e reja te merren me politike, ashtu siç e shpre.he edhe vete Kam dashur te desh.moj se per te qene ne poli.tike nuk d.m.th te jesh i vje.ter apo burre.