“Kosova është toka e shenjtë sllave“

“Kosova është toka e shenjtë s llave, është Jerusalemi ynë”, citon “blic” i Beogradit të ketë thënë Irinej.

Ka shtuar se “qe një mijë vjet populli serb jeton në Kosovë. Atje i ka n gritur faltoret. I ka zbukuruar e sot të fuqíshmit e kësaj bote po duan të na e rr ëmbejnë ashtu siç e kanë pushtuar. Nuk mund të lejojmë kurrë që Kosova të jetë vend i dikujt tjetër” .

“Fuqia merr vende e shtete, nëse duan le ta marrin. Le ta p ushtojnë, por ne nuk g uxojmë kurrë ta japim vendin tonë të shenjtë sepse populli thotë: Ajo që merret me f orcë, kthehet disi e për këtë kemi d ëshmi popullin hebre i cili ka pritur 2 mijë vjet që t’i kthehet Jerusalemi dhe ai është kthyer”, kishte dhënë amanetin e fundit Irinej.