“Kumori” e fajdet – Borxhet detyruan Grudën të vjedh 2 milionë euro (HISTORIA)


Në Kosovë, ditët e fundit bëri bujë v jedhja e 2.1 milionë eurove nga Thesari i Shtetit.

Një punëtor i Thesarit të Kosovës, Labinot Gruda, dysh ohet se ka bërë transferimin e 2.077.995 milionë eurove në adresë kompanisë LDA Group Shpk, me bazë në Llapushnik njofton albanews org.

E Gruda me shkollim, Fakultetin Ekonomik, zbu lohet se kishte një të kaluar të err ët.

Syri.net Kosova, nga burime të saj merr vesh se i dysh uari për vjedhjen e 2 milionë eurove nga Thesari i Shtetit, ishte i dhënë ndaj lojërave të fatit.

E ‘kumora’, duket se ndikoi që ky i fundit të kryej vep rën e vje dhjes nga kuleta e shtetit.

Kjo pasi, në pamundësi të shlyerjes së detyrímeve të bíxhozit, i njëjti ishte futur në fajde, e më pas ishte kër cënuar me jetë shkaku i mos pagesës.

Burimi për Syri.net Kosova, thotë se i dysh uari, pas krye rjes së kësaj vep re, kishte kaluar disa ditë pushime në Shqipëri, pushim ky që e nxíti të ndryshojë mendje për vje dhjen që dysh ohet se kreu.

Gruda, pas kthimit nga pushimi, kishte vendosur që të informoj vetë për transferin e 2.2 milionëve nga Thesari i Shtetit, duke pranuar kështu bur gun, para kërcë nimeve me vde kje.