Ky shqiptar i cili është shofer kamioni habiti gjermanët! – Kjo është arsyeja…

Shumë media të huaja kanë bërë një lajm në lidhje me një shofer kamioni me preardhje shqiptare.Sipas Spiegel, shoferi i një autobusi të linjës Shqipëri-Gjermani ka udhëtuar pa pushim nga Vlora në drejtim të Hamburgut.Kur u ndalua nga pó lícia në qytetin e Koburgut, u vu re se shoferi nuk k ishte bërë pushim për rreth 1800 kilometra. Distanca nga Vlora deri në Hamburg është rreth 2300 kilometra.

Specialistët e tr àfi kut bënë një k ont r oll në mjet, ku arritën në përfundimin befasues. Sipas tyre, kjo do të thotë të luash bi xh oz me j et ën e njerëzve.Në autobus ishin 25 udhëtarë, mes tyre gra e fëmijë, përfshi familje të tëra me fëmije të vegjël. Përpos kësaj, në autobus ishte edhe një i k ër ku ar nga pro kur or ia për qëndrim të pa l íg jsh ëm.

Pas një n dal ese prej disa orësh, autobusi u nis sërish drejt Hamburgut, ndërkohë që pritet të vend oset një gj o bë e lartë.Sipas r reg ull or es, një shofer mund të qëndrojë në timon për maksimumi 9 orë në ditë. Pas katër orësh e gjysmë, ai duhet të bëjë 45 minuta pushim.