“L uftën për liri e kam nisur me Adem Jasharin dhe e kam përfunduar me Gjeneralin Clark, me NATO-n”


Ish-anëtari i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrísë Çlírimtare të Kosovës, Rexhep Selimi është paraqitur sot për herë të parë në seancën gjy qësore në kuadër të Dhomave të Specializuara. “Unë luf tën e kam nisur me Adem Jasharin dhe e kemi përfunduar me xhen eralin Wesley Clark mé póshté ndíqní vídeón nga Rexhep Selimi.

Unë sot këtu e kam për detyrë të jem në anën e UÇK-së dhe të alea tëve të kësaj ush tríe, kjo më takon dhe do ta bëj. Drej tësia duhet të jetë çlírími i të gjithëve neve këtu, pse jo edhe prokur orisë”, ka theksuar ai.