LAJMI FUNDIT: Ish agjendi zbulon dëshmitarin kundër Hashim Thaçit në Speciale


“Në vitin 1998 Thaçi e ka ndalur delegacionin e shtetit të Kosovës. Unë isha nënkryetar i Kuvendit. Ishim në vizitë në zonat e lutf sës. Na ka ndalu Hashim Thaçi me njerëzit e tij. Tha, jeni të ahh estujar. Arsyeja, thjesht që jeni parti që e përkrahni Ibrahim Rugovën. Ka pas mal retim f izik, p sikik, moral…disa anëtarë të delegacionit janë to turhu edhe fis ikisht. Edhe unë jam mal retu fisi kisht.

“Në vitin 1998 Thaçi e ka ndalur delegacionin e shtetit të Kosovës. Unë isha nënkryetar i Kuvendit. Ishim në vizitë në zonat e lutf sës. Na ka ndalu Hashim Thaçi me njerëzit e tij. Tha, jeni të ahh estujar. Arsyeja, thjesht që jeni parti që e përkrahni Ibrahim Rugovën. Ka pas mal retim fis ik, p sikik, moral…disa anëtarë të delegacionit janë to turhu edhe fis ikisht. Edhe unë jam mal retu f isikisht.

Ai edhe na ka marrë në pyetje, na ka bërë p resion. Është një kr mim, e jo një insi dent. Gjergj Dedaj ende s’ka folë. Kur flet Gjergj Dedaj diçka duhet të lëvizë në Kosovë”. Kështu kishte rr ëfyer Gjergj Dedaj në vitin 2011, atëherë kur kishte vendosur që të flas për ish presidentin, Hashim Thaçi, tani në Hagë..