LAJMI FUNDIT/ Vjen goditje për Albin Kurtin, Nuk po i mban premtimet për rrogat mesatare…

Ekonomistet thone se prem.timet e bera gjate fushates, veshtire te realizohen ne kete kohe pan demie. Secili punetor ne fillim muaj iu drejtohet banko.mateve per te marre pagen. Megjith ate ka nga ata qe page mujore marrin vetem 130 euro.

E nje page minimale me te larte premtuan pothuajse secila parti gjate fushates zgjedhore, perfshire edhe ate qe erdhi ne pushtet. Megjithate nje prem.tim per nje page me te larte minimale Kurti e kishte bere gjate fushates per zgjedhjet e vitit 2019.

E duket qe sindi.kata e pavarur e sektorit privat pike.risht ate premtim ia ka mbajtur mend. Jusuf Azemi thote se kjo marre.veshje duhet te nen shkruhet me 1 maj, ne diten e puntoreve. Azemi tregon se cila eshte arsy.eja se pse kerkojne qe te mbahet prem.timi i pare i Kurtit.Kurse nje kerkese e tille po konsi.derohet legjitime nga ekonmistet.

Megjith ate shihet si goxha e vesh.tire per tu realizuar. Skenderi tregon se paga mini.male ne Kosove eshte me e vogla ne ra.jon pas Shqiperise.

Lidhur me kete teme T7 ka pye.tur edhe ne Ministrine e Financave, por keta te fun.dit nuk kane kthyer pergjigjje.