Lamtumirë! Pushofshi të qetë, engjuj

Si p asojë e këtij aksídenti, një veturë ka godítur dy kë mbësorë (fëmijë të lindur në vitin 2013), të cilët kanë ndërruar j etë në QKUK, për shkak të lëndímeve të r ënda.

Njoftimi i plotë:

Me datën 09.05.2021 rreth orës 16:12 në fshatin Carralevë të Shtimes ka ndodhur një aksídent komunikacioni rrugor, e përshirë një automjet civil i udhëtarëve dhe dy këmbësorë ( fëmijë, të lindur në vitin 2013 ).

Deri te aksídenti d yshohet të ketë ardhur, kur automjeti i udhëtarëve ishte duke lëvizur në rrugën Shtime –Prizren dhe me të arritur në fshatin Carralevë, për shkak të mospërsh tatjes të sh pejtesisë së lëvizjes dhe kushteve të rrugës, kthesë, h umbë k ontrollin mbi automjet dhe kalon në sh iritin e kundërt të levizjes dhe i g odet dy këmbësoret në t rotuar.

Si p asojë e ketij aksídenti të komunikacionit, fillimisht lëndíme të r ënda t rupore marrin dy këbësorët, të cilët pasi marrin ndihmën e parë mj ekësore në QKMF-Shtime, dërgohen në QKUK-Prishtinë për t retman të mëtutjeshëm m jekësor . Më pas, të dy këmbësorët nuk kanë mundur ti mbíjetojnë lëndímeve të r ënda t rupore dhe kanë n dërruar j etë në QKUK-Prishtinë .

Me vendim të P rokurorit të P rokurorisë Themelore në Ferizaj, drejtuesi i automjetit , V.M ( M/SH/K ) është ndaluar për 48 orë .

Njësia rajonale e komunikacionit rrugor e drejtorisë rajonale të polícisë në Ferizaj , i ka marrë të gjitha m asat e nevojshme në lidhje me këtë r ast.