Ligji i ri i vendosur nga qeveria Kurti po tronditë të gjithë ! Ja çka e pret popullin e Kosovës…

Para disa di.tesh nga Ministria e Drejtesise kane njoftuar se eshte finalizuar dhe p roceduar ne Qeveri koncept-dokumenti per konfiskimin e pasurise se pa justifikueshme.

Konceptdokumenti parasheh qe h etimi per pasurine e fituar ne menyre te paligjshme, e cila duhet te justifikohet, te behet per 21 vje.tet e fundit, por ministria ka cekur qe qyte.taret e zakonshem nuk do ti perfshije.

Zevendes ministri, Blerim Sallahu, ka konfir muar qe ligji do te jete selektiv, i fokusuar jo tek krejt qytetaret qe mund te kene perfituar pasuri te paligjshme, por target e ka veç nje pjese te shoqerise kosovare.

Kurse Ehat Miftaraj, nga Insti.tuti i Drejtesise se Kosove ka edhe verej.tje te tjera per aspekte shume me specifike te ketij ligji dhe thote qe do ti perfshije qytetaret.

Ligji ne momentin qe mira.tohet nje ligj nuk mund te miratohet vetem per nje kategori te qytetareve ka karakter ndaj gjithave kategorive ne tere territorin keshtu qe sigurisht do te per.fshi qytetarin me te thjeshte qe ska qene pjese e jetes publike, ka pasur biznese ka pasur te ardhur qe kane mundur te vine nga diaspora.