Ma sillni familjen këtu, dua t’i kërkoj falje “Kjo që më ndodhi mua mos i ndodhtë askujt!”


Gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me bu rg për efek tivin që v rau 25-vjeçarin, Klodian Rasha në Tiranë.

Ditën e sotme u zhvíllua seanca gjy qësore për përcaktimin e ma sës së sigurisë për efek tivin e polícísë. Gjykata ka vendosur masën “Arr est me b urg” për efektivin e “Shqiponjave”, shtetasin Nevaldo Hajdaraj.
Efek tivi Hajdaraj është shprehur gjatë seancës së sotme se është pen duar për veprímin e kr yer, ndërsa ka kërkuar që familja e víktímës të ishte në seancë në mënyrë që t’i kërkonte falje.

“Sillni familjen këtu, dua t’i kërkoj falje. Kam marrë një j etë njeriu, merrni çfarëdo lloj ma se ndaj meje. Jam pe n duar”, mësohet të jetë shprehur políci 31-vjeçar.

“Kjo që më ndodhi mua mos i ndodhtë askujt!”, është shprehur ndër të tjera ai.