Mali i Zi nga nesër me masa të reja, këto janë rregullat për kosovarët që duan të shkojnë ose kalojnë tranzit


Shteti i Malit të Zi nga nesër do të ketë masa të reja kundër koronavirusit.

Mali i Zi e ka vendosur Kosovën në “Listën e Verdhë”, shtet me rrezik mesatar , transmeton Indeksonline.

Kosovarët që duan të shkojnë për qëndrim në Mal të Zi duhet të kenë test PCR Negativ jo më të vjetër se 72 orë ose ose një rezultat pozitiv për antitrupat ndaj një koronavirus të ri ( SARS-CoV-2) klasa IgG ose me një rezultat negativ të një prove serologjike për antitrupat e klasës IgM të marra nga testi serologjik ELISA i vjetër jo më shumë se 72 orë.

Vetëm fëmijët nën moshën 5 vjeçare kanë të drejtë të hynë në Malin e Zi pa test PCR.

Në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian, kategori të caktuara të personave të nevojshëm për funksionimin normal të shërbimeve jetësore dhe personave dhe personave me interes të qartë ekonomik përjashtohen nga kriteret e mësipërme. Instituti i Shëndetit Publik përshkruan kushte të veçanta për hyrjen dhe lëvizjen nëpër Mal të Zi për:

Profesionistë të shëndetit, studiues dhe shkencëtarë të shëndetit;

Personat që kryejnë ose sigurojnë transportin e udhëtarëve dhe mallrave;

Diplomatët e akredituar në Malin e Zi, personeli i organizatave ndërkombëtare, personeli ushtarak dhe punëtorët e ndihmës humanitare në kryerjen e funksioneve të tyre

Kategori të caktuara të udhëtarëve në tranzit;

Personat që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare ose që vijnë në Mal të Zi për arsye të tjera humanitare (parimi i mos-ripërtëritjes respektohet).

Kosovarët që kalojnë vetëm transit në Malin e Zi nuk kanë nevoj për një testë PCR ose ELISA. Transiti mundësohet duke kontrolluar kohën e hyrjes në Malin e Zi, kalimin e pikave të kontrollit dhe largimin nga Mali i Zi, pa qëndruar në Malin e Zi./Indeksonline