Masat e reja të Qeverisë, Kujdes: ndalohet kjo gjë

Qeveria

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e 32-të me radhë ka marrë masa të reja kundër përhapjes së COVID-19.
Në kuadër të masave të reja, gastronomisë u është zgjatur orari edhe për një orë, nga 22:30 sa ishte deri më 23:30. Ndërsa, nga ora 21:00 nuk lejohet muzika. Ndërsa, ka mbetur në fuqi vendimi për ndalimin e të gjitha tubimeve publike, përfshirë ahengjet familjare.Në pikën shtatë të këtij vendimi thuhet “Ndalohen të gjitha tubimet publike, përfshirë ahengjet familjare, përjashtimisht për rastet e lejuara me këtë vendim.