Mbrojtja e Thaçit kërkon lirimin e tij, ofrojnë si mundësi edhe banimin në një vend jo fqinj të Kosovës


Më 4 dhjetor, avokati David Hooper, i cili mbron Hashim Thaçin në Hagë, i ka drejtuar një kërkesë gjykatësit paraprak, me anë të së cilës ka kërkuar lirimin e tij nga parabur gimi.

Në kërkesë përmendet sjellja e tij gjatë 22 viteve të fundit, përpjekjet domethënëse të tij në krijimin e Dhomave të Specializuara, bashkëpunimi i tij me Zyrën e Prokurorit të Specializuar dhe Dhomat e Specializuara që thuhet se është manifestuar edhe me dorëheqjen e tij nga pozita e Presidentit të Kosovës dhe dorëzimin e tij vullnetar.

Sipas mbrojtjes, parashtrimet e ZPS mbështeten në pohime kryesisht në të përgjithësuara, të pabazuara, të cilat nuk arrijnë ta lidhin Thaçi me ndonjë ke qbërje.

Thuhet se parashtrimet kanë deklarata gjithëpërfshirëse të tilla si “Të dy shuarit kanë ndikim të madh mbi ish-anëtarët e UÇK-së dhe në Kosovë në përgjithësi “dhe mund të “mobílízojnë baza shtesë të mbështetjes”, përfshirë OVL- UÇK-në.

Sipas mbrojtjes nuk është ofruar ndonjë provë për të mbështetur përgjegjësinë e pretenduar të Thaçit për manipulim të qeverisë ose për veprímet e pretenduara të OVL-UÇK-së.

Mbrojtja thotë se nuk ka material, as në aneksin e dytë nga faqja 10 deri 27, që tregon se Thaçi ka pasur ndonjë lidhje me ndërhyrjet te dëshmitarët.

“Në vend të kësaj, ne kemi mbetur me ak uza të pabazuara, referuar nga deklaratat e bëra nga palët e treta, që nuk kanë rëndësi dhe nuk japin asnjë bazë për të pohuar frikësimin e dëshmítarëve”, thuhet në këtë shkresë.

Sipas mbrojtjes, në kërkesën për arrestimi, ZPS në mënyrë të përsëritur keqinterpreton provat themelore mbi të cilat mbështetet.

Si shembull është marrë paragrafi 7 i kërkesës për arrestim, ku ZPS citon Thaçin të ketë thënë “se i takon qeverisë së Kosovës të vendosë për ‘mandatin, funksionimin dhe vendndodhjen gjeografike’ të Dhomave të Specializuara dhe ZPS”. Por, sipas mbrojtjes, qëllimisht heq pjesën domethënëse e cila lexon “si një rezultat, ajo mbetet një çështje që qeveria e brendshme duhet të vendosë, në konsultim të plotë dhe koordinimin me partnerët e saj ndërkombëtarë, mandatin, funksionimin dhe gjeografinë vendndodhja e institucionit të saj”, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Tutje, thuhet se përsëri, duke cituar në mënyrë selektive, në paragrafin 10 të Kërkesës për Urdhër Arresti, ZPS raporton një mbështetës duke deklaruar se [REDAKTUAR], ndërsa heq [REDAKTUAR].

Në vijim thuhet se mbrojtja është e shqetësuar që panelit i është paraqitur informacion i ngjashëm çorientues, paragjykues për disa muaj në disa parashtrime, jo vetëm në kërkesën për urdhër arrest.

Mbrojtja përmend letrën e Thaçit drejtuar Sekretarit të shtetit Amerikan, Mike Pompeo, që është përfshirë në kërkesën për urdhër arrest të ZPS. E sipas tyre, ajo nuk përmban asgjë më shumë se shqetësime legjitime lidhur me drejtimin që po merrnin Dhomat e Specializuara.

Sipas mbrojtjes, letra bie brenda detyrave kushtetuese të Thaçit si President për të shprehur shq etësime në emër të Shtetit, por thuhet se mbështetja e tij për Dhomat e Specializuara është e qartë.

Tutje, thuhet se referenca 16 e kërkesës për urdhër arr est, në fakt është referencë e raportit të Dick Marty duke qenë “plot gënjeshtra dhe shpifje kundër UÇK-së”.

Mbrojtja thotë se sa i përket fusnotës 17 në Kërkesë të Urdhër Arr estit nuk tregon dískríminim – Thaçi thjesht deklaron se, “Unë mendoj se Gjykata Speciale nuk do të jetë në gjendje të bëjë atë që proklamon – për të for cuar ndjenjat e drejtësisë për víktímat e luf tës”.

Tutje, thuhet se Thaçi pohon gjithashtu, por kjo pjesë nuk citohet, se “dh una nuk ka vend në Kosovë. Për më tepër, dh una në institucione dhe nga përfaqësuesit institucionalë – është e turp shme dhe nuk mund të justifikohet me asgjë ” . Sipas mbrojtjes, asnjë nga këto komente të lígjshme nuk ofron ndonjë bazë për krítikë, e lëre më një bazë për arrestimi.

Sipas mbrojtjes, në kërkesën për urdhër arr est të ZPS-së, nuk përmendet kontributi i Thaçit në themelimin e Dhomave të Specializuara dhe ZPS-së dhe për të siguruar bashkëpunimin e autoriteteve të Kosovës me hetímin penal të SITF, që është pranuar publikisht nga prokurori kryesor i SITF, Z. Ëilliamson. Z. Ëilliamson nënvizoi se “Pa dyshím për Qeverinë e Kosovës kjo nuk ishte një gjë e thjeshtë për tu bërë; ne duhet ta lavdërojmë ish-kryeministrin Thaçi; ai e dinte që ai ishte përmendur në [Raportin e Marty] dhe ishte me gjasë një i dy shuar në hetím”.

Sipas mbrojtjes, më domethënëse është ke qinterpretimi i ZPS-së që Thaçi është përpjekur të gjenerojë mbështetje për shfuqízimin e Dhomave të Specializuara e sipas mbrojtjes çfarë materiali burimor zbulon se është një angazhim ndaj proc esit demokratik dhe sundimit të lígjit.

Tutje thuhet se Thaçi raportohet të ketë deklaruar se ai do të nënshkruajë një vendim për shfuqízimin e KSC nëse parlamenti merr një vendim të tillë.

Në vijim citohet deklarata e Thaçit: “ Inciativa e nja 50 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet të kuptohet si një alternativë dhe jo si një sfidë ndaj drejtësisë – jo si injorancë ose [një përpjekje për të] shp ëtuar nga drejtësia ”.

Sipas mbrojtjes, pozicioni i Thaçit ishte se nëse nuk do të nënshkruante një lígj të tillë, nëse do të kalonte, ai do të shkelte kushtetutën.

Tutje, thuhet se duke pasur parasysh dorëheqjen e tij nuk ka më një konflíkt të mundshëm midis interesit personal dhe interesit të Shteti.

Sipas mbrojtjes, pavarësisht, kundërshtimit ndaj një gjykate, nuk mund të shërbejë për të skualifikuar një të ak uzuar nga lirimi i përkohshëm, as nuk është provë për të besuar se kriteret e nenit 41 (6) (b) janë përmbushur.

Mbrojtja thotë se përkundër presíonit politik dhe shoqëror të cilit iu nënshtrua, Thaçi personalisht avokoi dhe mbrojti nismën për krijimin e Dhomave të Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar në Kuvendin e Kosovës.

“Ndërsa, retorika e opozitës dhe protestat në rrugë të Shoqatave të UÇK-së parandaloi miratimin e nenit 162 të Kushtetutës në seancën e 26 qershorit 2015, të Kuvendit të Kosovës, Z. Thaçi dhe Qeveria e Kosovës riparaqiti të njëjtin mocion më 3 gusht 2015”, thuhet në shkresë.

Tutje, thuhet se Thaçi dhe Qeveria e Kosovës gjithashtu u përballën me krítika për Anashkalímin e rregullores së punës së Kuvendit të Kosovës duke rivendosur mocionin për të ndryshuar Kushtetutën që nuk arriti të kalojë në seancën e Kuvendi i Kosovës që u mbajt më 26 qershor 2015.

“Pavarësisht kësaj krítike, z. Thaçi kërkoi dhe arriti të bindte shumicën e kualifikuar të anëtarëve të Kuvendit të Kosovës, përfshírë shumicën e kualifikuar të anëtarëve të Kuvendi i Kosovës që përfaqëson komunitetet jo-shumicë, për të miratuar nenin 162 të Kushtetutës me të cilën Dhomat e Specializuara dhe ZPS u krijuan përfundimisht”, thuhet në këtë shkresë.

Sipas mbrojtjes, parashtrimet e ZPS-së vazhdimisht dështojnë të pasqyrojnë realitetin e dínamíkës politike në Kosovë.

Tutje, thuhet se përveç ínjorímit të mbështetjes së Thaçit për Dhomat e Specializuara, ZPS merr íncídentin Gashi si një shembull që “pasqyron një klimë të mosndëshkimit dhe fríkësímit të cilën të dy shuarit e kanë lehtësuar dhe ínkurajuar në mënyrë aktive”. Sipas mbrojtjes, materiali mbështetës nuk përmend Thaçin.

“Në fakt, deklaratat e Gashit prov okuan elementë radikalë brenda partisë Vetëvendosje që e detyruan kryetarin e kësaj partie për të shkarkuar Gashin, këshilltarin e tij”, thuhet tutje.

Sipas mbrojtjes, në asnjë mënyrë kjo íncídent nuk mund të karakterizohet si një përpjekje nga Thaçi për të fríkësuar ose vepruar pa u ndëshkuar ndaj Dhomave të Specializuara, përkundrazi, kjo demonstron natyrën e opozitës brenda Kosovës për mbështetjen e tij ndaj Dhomave të Specializuara.

Mbrojtja thotë se bashkëpunimi i Thaçit u demonstrua nga pjesëmarrja e tij vullnetare në intervistën e parë dhe të dytë, përkatësisht në dhjetor 2019 dhe janar 2020, në të cilat, ai mori pjesë pa përfitimin e këshillës, duke deklaruar gatishmërinë e tij për t’iu përgjigjur pyetjeve si një qytetar i zakonshëm sesa si President. Tutje, thuhet se ai vullnetarisht mori pjesë në një intervistë të tretë me ZPS në 13-16 korrik 2020 në Hagë.

Tutje, thuhet se Thaçi e ka bërë të qartë bashkëpunimin me ZPS gjatë intervistave të tij me 16 janar 2019 dhe 13 janar 2020. Në intervistën në dhjetor 2019, ai thuhet se ka thënë “ përgjegjësia ime gjithmonë ka qenë bashkëpunimi me Dhomat e Specializuara.. Jam këtu për t’iu përgjigjur pyetjeve të juaja. Dhe në të njëjtën kohë, kjo po tregon respekt për institucionin, sepse unë e respektoj institucionin … Unë dua të besoj se kjo Gjykatë do t’i shërbejë së vërtetës bazuar në fakte pa paragjykíme, dhe mbase do të ndihmonte në pajtimin e njerëzve në Kosovë, por edhe në rajon”.

Ngjashëm thuhet se në intervistën në janar 2020, ku ka thënë “ I besoj këtij institucioni”.

Mbrojtja thotë se edhe pasi ekzístenca e një aktakuzë u bë publike në janar 2020, Thaçi ishte konsistent në demonstrimin e respektit të tij për gjykatës, ku citohet të ketë thënë “ Nëse ak uza konfirmohet, unë menjëherë do të jap dorëheqjen si President i juaj dhe do të përballem me akuzat. Kosova është një vend i ri, por udhëheqësit e saj duhet të veprojnë si burra shteti të vërtetë”.

Tutje, thuhet se 5 nëntor 2020 në kundërshtim me çdo të dhënë nga ZPS për gjykatësin paraprak, Thaçi dha dorëheqje nga pozita e presidentit dhe iu dorëzua ofícerëve të gjykatës.

Tutje, thuhet se sa i përket paragrafëve 10 dhe 11 të kërkesës së ZPS-së, nuk ka asnjë provë që Driton Lajçi ishte emëruar si Shef i the Divizionit nga, ose me urdhër të, Z. Thaçi, i cili nuk ishte këshilluar as informuar para emërimit.