Milaim Zeka jep ”Goditje” të rëndë PDK-së, Zbulon sekretin e madh që askush prej tyre nuk e pranon !!

Gazet,ari dhe analisti i njohur, Milaim Zeka, përmes një pos.timi ne profilin e tij në facebook, ka treguar arsyet se pse PDK ka pësuar rënie të vazhdu,eshme në dy palë zgje..dhjet e fundit.

“Faktori i theqa,fjes të PDK-së ka ndodhur për një të vërtetë të madhe, të cilën, njerëzit e kryesisë ka vite që e kanë mbuluar me gjethen e fikut. E ajo e vërtetë është lu ft.a e brendshme në mes Hashim Thaçit, dhe Kad,ri Veselit”, ka shkruar Zeka

Ka nje te vertete te mad,he qe PDK nuk e pranon.

Faktori i theqafjes te PDK-se ka ndod,hur per nje te vertete te madhe, te cilen, njerezit e kryesise ka vite qe e kane mbuluar me gjethen e fikut. E ajo e vertete es,hte lu fta e brendeshme ne mes Has.him Thaçit, dhe Kadri Veselit.

Hashim Thaçit i ka pelqyer gjit..hmone loja e guxhave politike jo vet,em me partite e tjera, por edhe brenda partise se vet. Ai edhe zgjedhj,et pretendonte se i fitonte fikalli vetem. Kadrise i krijonte hapesire per futjen e pykave ne parti, permes njerezeve te SHIK-ut, ku i pasher,uar nga profesioni i nentokes, donte me pas k.ontroll mbi çdo gje.

Hashim Thaçit i int,eresonte kontrolli mbi policine, prokuror,ine, sidomos AKI-ne, ndersa Kadri Veseli mundohej ta kontrollonte Kryetarin e partise, te kontrollonte bizn,eset, dhe te kujdes,ej per dergimin e listave neper konkurset qe hap.eshin ne ndermarrje publike dhe te gjitha institucionet e shtetit. Çdo gje duhej ka.luar neper filtrat e tij, por nje gje e tille nuk e peng,onte aspak Hashim Thaçin, i cili kishte rehatuar veten dhe njerezit e familjaret e tij p.ermes procesit te pri,vatizimit.

Nga ana tje,ter Thaçi, mire me partite e li.deret e tjere, por as me Kadri Veselin s’e ka bis,edu çeshtjen e takses, rec.iprocitetit, apo çfare po ndo.dhte me dialogun me Serbine. Me shume komuniko,nte per keto ceshtje me Isa Mustafen dhe pak ose as.pak me Kadri Veselin.

Ne krej,te kete lu fte Hashim-Kadri, puna erdhi deri aty saqe Kadri Veseli nderroi edhe gishtin e Hashimit, me gishterinjte e tij. U mundu Ves..eli me mish e me shpirt te bente edhe reforma, por e pati te pam,undur. Ne vend te reformave filluan rigru.pimet brenda partise, te cilat kaluan ne luf te te brendshme. Kjo u kt,hye ne prioritet mbi te gjitha prioritetet. Ata qe ishin rehatuar duke zhvatur shtetin dhe partine, po kthehes,hin ne shushunja qe po pinin gj akun nga brenda, e po jepnin gj ak tek kunde,rshtaret.

Kjo eshte e verteta e PDK-se, per te cilin nuk k,ane guxim te flasin haptaz.

Zaten, edhe me fole, tash..me nuk ka vlere.