Mos gjeneral Samiu, bile ti mos e mashtro veten

Më vjen keq, nuk më vjen keq.

Para se të shkonin në lu ftë (sipas karikaturës së Bob Satterfield), Perandoria Ruse dhe Perandoria Japoneze e luajtën lojën me ori gjinë franceze ‘A të shkojmë në lu ftë, a jo’.

E dini atë lojën: e merr një petale të lules daisy (pipili që i themi ne) dhe fillon lojën me frazën që të intereson.

Ne zakonisht e kemi pyetur lulen për dashni: ‘A më do, a s’më do’, dhe petalja e fundit që këp utet ta tregon të vërtetën ja postimi saj: