Mos i ofendoni mëkatarët!

– Mos i ofendoni, sepse secili nga ne bën mëkate. Dikush publikisht ndërsa dikush në fshehtësi.

– Mos i ofendoni, sepse ofendimi nuk është një thirrje drejtë të vërtetës, xhamisë, namazit, pendimit…

– Mos i ofendoni , sepse islami ndalon të ofendojmë apo të nënçmojnë dikë.

– Mos i ofendoni, ndoshta ndonjëri prej tyre do të pendohet dhe do të falet pranë teje në një saff.

– Mos i ofendoni, sepse i Dërguari i Allahut s.a.v.s askë nuk e ka nënçmuar as e ka ofenduar, qoftë edhe armiqtë e tij.

– Mos i ofendoni, në vend të ofendimit dhe nënçmimit, të lutemi për ta. Kështu ka vepruar Pejgamberi a.s.!

(Islampress)