Mustafa Nano ju çon “selam“ Turqve, sidomos ‘vëllaut’ të Edi Rames – Erdoganit

Mustafa Nano: Turqit du,het ta dinë, Shqipëria nuk është Turqi.Mustafa Nano thotë për MCN se jo vetëm Rama, por edhe qever,itë e tjera e kanë parë Turqinë si një vend mik.Por ajo që Nano e kons,ideroi si një nga frikërat e tij më të mëdha është forcim,i që Rama i ka dhënë kësaj miqësie, por që sipas ana,listit, Turqisë i do duhet bërë e qartë se Shqipëria nuk është Turqi, pasi ne jemi një vend la,ik.“Viziat e Erdogan është jo vetëm simbolike por edhe r,eale dhe praktike. Por ky është rreziku i vetmi që shoh, që kur vjen puna tek feja tur,qit duhet të dinë një gjë që ne nuk je,mi në Turqi. Ne kemi disa besime fetare, kemi atë që e konsiderojmë har,monia feta re.Turqve kjo duhet t’ju thu,het. ‘Ne ju kemi shumë xhan vetëm, por kini par,asysh se Shqipëria ka këtë veçanti. Sepse ne nuk je,mi si ju. Në momentin që një fe dominon fetë e tjera ndihen të përbuz,ura dhe këtë unë se dua. Turqit duhet ta dinë se ne jemi vend lai,k, me disa fe”, tha Nano.

Z. Nano i ktheh,emi një teme që e kemi diskutuar më herët: marrëdhë,nieve me Turqinë. Është njoftuar një vizitë e presidentit Erdogan në Tiranë së shpejti. Si e shihni ju moment,in e kësaj vizite që duket se ina,uguron mandatin e tretë të qeverisë Rama?Nuk ka ndry,shim që në epokën Rama nëse mund ta quajmë kështu ne kemi parë një orientim të fort,ë të Shqipërisë në drejtim të Turqisë. Jo se më pa,rë nuk ka qenë, edhe qeveritë e tjera Turqinë e kanë parë si mik të afërt dhe të madh, por Rama e ka këtë pra,ktikë e ka forcuar dhe kjo është një medal,je me dy anë. Turqinë do e mbajmë gjit,hmonë si një vend mik për shkaqe fetare, por frika ime është që kjo lloj miqësie kaq e forcuar duhet mon,itoruar duhet parë me shumë kujdes sepse ndo,dh gjithmonë ngatërr,esa dhe për këtë arsye kush është kundër Erdoganit shihet sikur ësh,të kundër Turqisë, dhe kjo nuk është e vërtetë. Unë shoh dhe rr ez,iqe, dhe një nga këto është që Shqipëria bëhet një nga tro,jet në Ballkan ku mund të eksperimentohet më lehtë otoma,nizmi. Dhe këtë do duan ta rikuperojnë me Shqipërinë e cila është me lehta për ta bërë, kjo ësht,ë frika ime.

Turqia inve ston për ndërtimin e banesave të reja në Laç, ka investuar në xhaminë e Namazgjasë dhe së fundm,i ka ofruar edhe akses në tek,nologji me shitjen e dron,ëve. Sipas jush sa përmbajtje simbolike ka vizita e Erdogan dhe mendoni se ajo sy,non një audiencë fetare në vendin tonë?