Ndodh edhe kjo! P ordhat e tij i m’bysin mushkonjat

Një burrë, p ordhat e të cilit thuhet se i mb ysin mushkonjat, pretendon të ketë nënshkruar marrëveshje me kompani që ofrojnë dezínsektim të ambíenteve, të cilat duan të z bulojnë sek retin e gazrave të tij v rastare.

Joe Rwamirama, 48-vjeçar, nga Kampala, Ugandë, thotë se shkencëtarët kanë nisur të studiojnë pë rbërësit kímíkë të po rdhave të tij he lmuese uníke.

Ugandasi thotë se askush në fshatin e tij të líndjes nuk është p rekur nga malaria, për shkak se g azrat e tij të fuqíshme i m bysin ínsektet brenda një rr ezeje prej 10 kilometrash, raporton The Sun.

“Ai i respekton njerëzit përreth, dhe p ordh vetëm kur ka mushkonja, të cilat sjellin malarien.