Në ditë Bajrami, shqiptarët bëhen “copa“ mes veti në një lokal në Pejë!

Një përl eshje në mes të disa personave ka ndodhur në një lokal në Pejë.

Njësíti polícor ka shkuar në atë lokacion dhe ka takuar tre persona, njëri prej tyre i d yshuar.

Me u rdhër të prokurorit i d yshuari është líruar në p rocedurë të rregullt