Në munges të Imamit, djaloshi me sindrom down bën Ikametin në Xhami (Video)

Në munges të Imamit, djaloshi me sindrom down bën Ikametin në Xhami.

Amjad, një i ri palestinez me sindromën Down, kryen ezanin dhe ikametin në një xhami të Bregut Perëndimor, e cila ndodhet pranë një postblloku izraelit.

Ku nuk ka muezin zyrtar për shkak të ndjeshmërisë së vendndodhjes gjeografike të xhamisë.