Nëse flitet për pasuri , Këto janë 6 zyrtarët e VV-së që janë milionerë

Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti, në mble.dhjen e fundit të saj ka miratuar koncept-dokumentin për Konfiskimin e Pasurisë së Paligjshme dhe Pa.justifikueshme.

Ky koncept-dokument me miratimin në qeveri i është dërguar Kuvendit dhe pas për.fundimit të procedurave të nevojshme, mund të shndërrohet në ligj.

Ajo që ka nxitur më së shumti shqetësimin e juristëve, është fakti se qe.veria me anë të këtij koncept-dokumenti, synon që pa një vendim gjykate të konfiskojë pasurinë e per.sonave të hetuar nga mekanizmi i krijuar nga vet ajo.

Kësisoj, qeveria synon përjashtimin e Gjykatës dhe Pro.kurorisë nga ky proces, duke konfiskuar pasurinë në një procedurë civile.

Mirëpo, edhe në partinë e Albin Kurtit, Vetëvendosje, janë një varg zyr.tarësh që kanë pasuri marramendëse, e që ndër vite e kanë deklaruar në Agjencinë Kundër Korru.psionit.

Të njëjtit, nuk dihet nëse do të jenë subjekt i he.timit të mekanizmit të krijuar nga ky ligj, pasi që nga partitë opozitare ka pasur dyshime se kjo mund të shfry.tëzohet si mjet kundër oponentëve politik.

Xhelal Sveçla – Ministër i Punëve të Brendshme.

Vetëm pronat e ministrit aktual të Punëve të Bren.dshme kapin shifrën e gati dy milionë eurove.

Sveçla në pronësi të për.bashkët ka dy lokale afariste, një në vlerë 600 mijë, e tjetri në vlerë 650 mijë euro.

Përveç tyre, shtëpia e Sve.çlës kap vlerën e 600 mijë eurove, teksa trualli 100 mijë.

Jahja Kokaj – Deputet i Vetë.vendosjes.

Pasuri milionëshe ka edhe deputeti i Ku.vendit të Kosovës nga radhët e VV-së, Jahja Kokaj.

Ky i fundit, në AKK ka të deklaruar një shtëpi me bibliotekë në vle.rë prej 480 mijë eurosh.

Një dyqan në vlerë 380 mijë euro, një shtëpi tje.tër në vlerë 140 mijë euro, si dhe dy banesa, një në vlerë 80 mijë, e tjetra 85 mijë euro.

Të gjitha këto, Kokaj i ka në emër të tij, shkruan tutje lajmi.net.

Në pronësi të veten ai ka edhe një ve.turë në vlerë 12 mijë euro.

Në bankë, ai ka hiç më pak se 87 mijë euro të cilat janë në pro.nësi të tij dhe familjarëve.

Alban Hyseni – De.putet i Vetëvendosjes.

Edhe deputeti Alban Hyseni ka një pasuri të maj.me në emër të tij.

Në AKK ka deklaruar një shtëpi në vlerë 150 mijë euro, një shtë.pi tjetër në po të njëjtën vlerë, një shtëpi të tretë në vlerë 50 mijë euro.

Po ashtu, në AKK të dek.laruar ka edhe katër parcela toke në vlera të ndryshme.

Valon Ramadani – Deputet i Vetë.vendosjes.

Pasuri vërtetë marramendëse ka edhe deputeti i VV-së, Valon Ra.madani.

Madje, të deklaruar në Agjencinë Kundër Korr.upsion, në emër të prindit, Ramadani ka truall që vlenë hiç më pak se 2 milionë e 300 mijë euro.

Një tjetër truall i pri.ndit të tij kap vlerën e 795 mijë eurove, teksa një tjetër parcel 300 mijë euro.

Ai ka edhe një shtëpi ba.nimi në vlerë 35 mijë euro.

Në garazhën e familjes Ramadani janë dy vetura: Një në vle.rë 5 mijë e 500 euro, një në vlerë 15 mijë.

Mytaher Haskuka – Kryetar i Pri.zrenit.

Në emër të tij, i pari i Prizrenit ka të dek.laruar një shtëpi banimi në vlerë prej 300 mijë eurosh.

Në emër të prindit, ai ka të deklaruara dy shtë.pi, një në vlerë 300 mijë, e një në vlerë 270 mijë euro.

Në pronësi të prindit ka edhe dy shitore, një në vlerë 150 mijë, e tje.tra në vlerë 120 mijë euro.

E veç ara punuese, në emër të prindit Has.kuka ka në vlerë prej më shumë se 1 milion.

Të deklaruar një të tillë e ka në vlerën e 800 mijë eurove, tek.sa një tjetër në vlerën e 300 mijë eurove.

Në pronësi të veten, ai ka të deklaruar edhe një banesë në vle.rë prej 54 mijë eurosh.

Familja e tij ndërkaq posedon tri vetura, një në vlerë 7 mijë, një 6 mijë, dhe një tje.tër 17 mijë euro.

Agim Bahtiri – Kryetari i Mitrovicës së Jugut.

I dalë në VV nga AKR, kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri veç një pronë në pro.nësi të përbashkët e ka në vlerën e 6 milionë e 250 mijë eurosh.

Përveç kësaj, ai ka edhe katër shtëpi, të gjitha në pronësi të për.bashkët të deklaruara.

Një shtëpi kap vlerën e 860 mijë eurove, dy në vlerën e 150 mijë euro.ve, teksa një tjetër në vlerën e 200 mijë eurove.

Ai vozit një veturë në vlerë të 10 mijë eurove, te.ksa ka edhe 20 mijë euro në bankë./express