Nga Gjermania vjen lajmi i shumë pritur për Kosovën dhe qytetarët e Kosovës !! Ja çfarë ndodhi…

Derisa numri i infek.timeve me vi rus ka rene ne Gjermani dhe ne shume pjese te botes qeve.ria gjermane ka lehtesuar masat per udhe.time ne disa vende.

Gjermania e ka ndry.shuar listen e vendeve me rrezikshmeri te larte ku Kosova, Maqe.donia e Veriut, Serbia, Mali Zi dhe disa shtete tjera nuk bej.ne pjese me ne kete liste ash.tu siç ishte me pare.

Gazetari i njo.hur i Deutsche Welle Bahri Cani neper mjet nje video ne kanalin e tij ne youtube ka infor.muar te gjithe mergim.taret se eshte hequr karan tina per udhe.taret nga Kosova, Maqedonia e Ve.riut, Serbia, Mali Zi dhe disa shtete tjera, mirepo vlen te thek.sohet se duhet te keni pat jeter me vete nje test negativ jo me i vje.ter se 48 ore.