Nga sot e tutje mos mbani në xhep faturat, është shumë keq!

Sipas një studimi të bërë së fundmi, ka rezultuar se 90% e faturave që jepen në dyqane, lokale apo restorante përmbajnë k imikate që sh kaktojnë k ancer.

Këto fatura përmbajnë një bojë e cila zbehet me kalimin e kohës. Kjo ndodh sepse ato bëhen me letër t ermike që ka një k imikat të quajtur BPA.

Ekspertët thonë se nga këto studime ka dalë se ky k imikat mund të jetë sh kaktar për k ancer, ndërsa më parë ka qenë i lidhur me infertilitetin, a utizmin, obezitetin, d iabetin e tipit 2, lindjet e parakohshme dhe fillimin e hershëm të pubertetit.

Sipas profesorëve të Universitetit të Granadës, Spanjë, është shqetësim i madh për publikun që është i ek spozuar ndaj BPA, që shpesh gjendet në plastikë. “Ne duhet të shmangim ruajtjen e faturave në xhepa, çanta, kuleta apo makina”, shprehen ata.