Një zonjë e vërtetë, kjo është gruaja e Nasim Haradinajt (FOTO)


Nasim Haradinaj është arrestuar pak ditë më parë nga Gjykata Speciale. Poashtu është arre stuar edhe kreu i OVL-UҪK-së, Hysni Gucati. Pas arres timit të tyre, kjo gjykatë ka dhënë edhe arsyetimin e saj për këtë vep rim.

Një reagim për arres timin e Nasim Haradinajt e ka bërë edhe bashkëshortja e tij, Gjejlone Haradinaj. Ajo ka shpërndarë një video të një interviste të bashkëshortit të saj, ku ai flet për arre stimet në kohën e Jugosllavisë.