Njëri nga suImuesit e mbrëmshëm ka rrënjë shqiptare, Ja nga cili vend është!


Gazetari austriak Florian Klenk, përmes një postimi në Twitter ka shkruar se njëri nga suImit të së hënës në Austri, ka rrënjë shqiptare.

Përmes një postimi në Twitter, ai ka thënë se i njëjti ka qenë në shënj estër të shër bimit se kret usht arak.

Klenk thotë se ai ishte një nga 90 íslamístët qe deshën të shkojnë në Síri, porse ishte pen guar të shkojë.

“Terr oristi i Vjenës quhet Kurtin S., u lind në vitin 2000, është 20-vjeçar, është lindur dhe rritur në Vjenë, ka rrënjë shqiptare, prindërit rrjedhin nga Maqedonia e Veriut. Prindërit nuk kanë rënë në sy sa i përket íslamízit. Terr oristi ka qenë në shënjestër të shërbimit sek ret austriak, pasi që ishte njëri nga 90 íslamístët që deshën të shkojnë në Síri”, ka thënë ai.