Nuk e keni parë kurrë mënyrën sesi flenë disa kafshë, Zoti krijoi gjithçka në menyrën më të bukur

Nuk e keni parë kurrë mënyrën sesi flenë disa kafshë, Zoti krijoi gjithçka në menyrën më të bukur.

Sot kemi përgatitur një përzgjedhje të kafshëve vërtet të veçanta që na befasojnë edhe kur flejnë.

Vertikalisht, fluturues, në njërën këmbë, ndryshimi i ngjyrës dhe më shumë…

Zoti krijoi gjithcka ne menyren me te bukur.